• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilskudd til aktiviteter og møteplasser for barn og unge

Informasjon

Informasjon om ordningen

Denne tilskuddsordningen skal legge til rette for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby fritidsaktiviteter for barn og unge i Midtre Gauldal.

Retningslinjer for tilskudd til aktiviteter og møteplasser for inkludering av barn og unge

Hvem kan søke om tilskudd:

 • Frivillige lag og organisasjoner og andre aktører registrert i frivillighetsregisteret, som tilbyr organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Andre ikke-kommunale aktører/grupper som planlegger og organiserer aktiviteter som faller inn under tilskuddsordningen

Hva kan det søkes støtte til:

 • Etablering av aktiviteter av kortere eller lengre varighet
 • Støtte til utstyr og/eller leie av lokaler som er nødvendig for gjennomføring av fritidsaktiviteten
 • Dekning av egenbetaling i tilfeller der barn/ungdom kan være forhindret fra å delta i en fritidsaktivitet pga. økonomi
 • Transport til/fra aktiviteter

Dette kan ikke tilskuddet brukes til:

 • Drift av organisasjonens/bedriftens ordinære aktivitet.
 • Kommersielt baserte arrangement.
 • Aktiviteter som inngår som en del av tilbudet i skole/sfo/barnehage
 • Ordinære idrettsarrangement, samt ordinær deltakelse i idrettslagenes aktiviteter
Om søknadsprosessen

Dokumenter som må følge søknaden:

 • Gyldig politiattest for alle som skal være med barn og unge.
 • Budsjett for aktiviteten/prosjektet.
 • Prosjektbeskrivelse.

Last opp vedleggene på siste side i dette søknadsskjemaet, eller send vedleggene på e-post til arkiv@mgk.no

Søknadene behandles fortløpende.

Søknaden må være hos oss senest to uker før tiltaket gjennomføres.

Etter prosjektet er gjennomført skal organisasjonen levere rapport med evaluering. Nærmere beskrivelse fås ved ev. tildeling.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader